ردیف نام شخص تلفن داخلی تلفن مستقیم پست الکترونیکی
1 جناب آقای دکتر ابراهیم مددی 424 33894424 madadi@bzte.ac.ir
2 جناب آقای دکتر مجتبی ولی بیگی 0 0 valibeygi@bzte.ac.ir
3 سرکار خانم دکتر زهرا میری 0 0 zahramiry@bzte.ac.ir
4 سرکار خانم دکتر کبری کریمی 0 0 karimi@bzte.ac.ir
5 جناب آقای دکتر احمد محمدی 0 0 mohamadi@bzte.ac.ir
6 جناب آقای دکتر حامد آبده کیخا 0 0 keykha@bzte.ac.ir
7 جناب آقای دکتر حامد نیرومند 401 33894401 niromand@bzte.ac.ir
8 جناب آقای دکتر حسن بارجینی 401 33894401 bargini@bzte.ac.ir
9 جناب آقای دکتر سعید انصاری 0 0 ansari@bzte.ac.ir
10 جناب آقای دکتر محمد عبداللهی گیلانی 0 0 abdollahi@bzte.ac.ir
11 جناب آقای دکتر مصطفی امیرجان 0 0 m.amirjan@bzte.ac.ir
12 جناب آقای دکتر مهدی دانش 610 33894610 danesh@bzte.ac.ir
13 جناب آقای دکتر مهدی رضایی 0 0 m_rezaei@bzte.ac.ir
14 جناب آقای دکتر هادی محمدزاده رومیانی 0 0 roumiani@bzte.ac.ir
15 جناب آقای دکتر کیوان صادقی 0 0 keyvan.sadeghi@bzte.ac.ir
16 جناب آقای دکتر یاشار بنی هاشم 422 33894422
17 جناب آقای مهندس مصطفی گروسی 601 02833894601
18 سرکار خانم دکتر سارا حشمتیان 0 0 heshmatian@bzte.ac.ir
19 سرکار خانم دکتر سلمه صداقت 403 33894403 ssedaghat@bzte.ac.ir
20 سرکار خانم دکتر فاطمه احمدی 0 0
21 سرکار خانم دکتر فاطمه زارع خوش چهره 428 02833894 fzarehkh@bzte.ac.ir
22 سرکار خانم دکتر فاطمه لعل دولت آباد 0 0 f_lael@bzte.ac.ir
23 سرکار خانم دکتر مریم امیرحسینی 0 0 amirhoseiny_m@bzte.ac.ir
24 سرکار خانم دکترشیوا منصور زاده 426 33894426 mansoorzade@bzte.ac.ir
25 سرکارخانم دکتر سمن شیشه چی 0 0 shishechi@bzte.ac.ir
26 جناب آقای ابراهیم صمدی 310 33894310
27 جناب آقای افشین لشگری 850 33894850
28 جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین 850 33894850
29 جناب آقای دکتر رضا جعفری ها 420 02833894420
30 جناب آقای دکتر علیرضا بهادری مهر 610 02833894 bahadori@bzte.ac.ir
31 جناب آقای سید مهدی فاطمی 203 33894203 fatemi@bzte.ac.ir
32 جناب آقای علی ابراهیم خانی 203 33894203
33 جناب آقای غلامرضا امیرخانی 201 33894201 amir@bzte.ac.ir
34 جناب آقای محسن گنجی 33894
35 جناب آقای مهدی کرامتی 310 33894310
36 جناب آقای مهندس رضا روشن مهر 651 33894651 r.roshanmehr@bzte.ac.ir
37 جناب آقای مهندس علی کریمی 405 33894405
38 جناب آقای مهندس فضلوی 351 33894351
39 سرکار خانم الهام عابدی 406 33894406
40 سرکار خانم دکتر آرزو جهانشیر 0 0 jahanshir@bzte.ac.ir
41 سرکار خانم دکتر سکینه معروفی 801 02833894
42 سرکار خانم زهرا اکبری 101 33894101 akbari@bzte.ac.ir
43 سرکار خانم زهرا تجدد 405 02833894
44 سرکار خانم سمیه بوچالو فرد 605 33894605
45 سرکار خانم صحرا هاشمی 631 33894281
46 سرکار خانم فاطمه مصطفایی 405 33894405
47 سرکار خانم فهیمه کاتوزی 407 33894407
48 سرکار خانم مژده حیدریان 282 33894282
49 مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا 0 33894 info@bzte.ac.ir