۰۷ خرداد ۱۳۹۶
همایش  نمادین روز جهانی بهداشت
اعزام دانشجویان به مسابقه المپیاد
روز جانباز

۱۴، اردیبهشت ۱۳۹۶

روز جانباز

مراسم روز آزمایشگاه

۱۰، اردیبهشت ۱۳۹۶

مراسم روز آزمایشگاه

تبریک ماه شعبان

۰۸، اردیبهشت ۱۳۹۶

تبریک ماه شعبان

راه اندازی انتشارات

۰۸، اردیبهشت ۱۳۹۶

راه اندازی انتشارات

بازدید

۰۵، اردیبهشت ۱۳۹۶

بازدید

مراسم زمین پاک

۰۲، اردیبهشت ۱۳۹۶

مراسم زمین پاک

طراحی سردر دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا
مراسم نوروز 96

۲۴، اسفند ۱۳۹۵

مراسم نوروز 96

برگزاری مراسم درختکاری
مراسم بدرقه دانشجویان به سفر زیارتی مشهد