اولین جشن فارغ التحصیلی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا به روایت تصویر