پیام تبریک ریاست مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی به مناسبت روز دانشجو