انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا و شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین